Poesia: Pro Vittòriu Arrigoni, partigianu

Pro Vittoriu Arrigoni,partigianu. 

Oje- est tristu su munnu,kuss’umanu

Ki credet in sa pake,kussa vera,

Pro sa perdita de un’amicu partigianu

Gherradore de ingiustitzias e pelea (s);

Ma sa Bestia, ki at armatu kussa manu

No at rejone, no at futuru e no at’ ispera,

Ka su vruttu ki Vittoriu at dassatu

Est pro su populu,sa vortza e- ssu riscattu.

Nikola.

Luvula 16 4 2011